LP1 Duck Tail's Crazy Little Thing "Vissla"
 
MH i Tåme 2007-07-12

Ålder:             1 år & 5 månader
Beskrivare:     Reino Oscarsson

 

 

1. Kontakt  
     a. hälsning 3. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan
     b. samarbete 3. Följer med men är inte engagerad i testledaren
     c. hantering
 
3. Accepterar hantering
 
2. Lek 1  
     a. leklust 4. Startar snabbt, leker aktivt
     b. gripande 4. Griper direkt med hela munnen
     c. dragkamp
 
4 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper
 
3. Jakt  
     a. förföljande
     a. förföljande
3. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
4. Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet
     b. gripande
     b. gripande
 
2. Griper inte, nosar på föremålet
4. Griper direkt, släpper
 
4. Aktivitet
 
2. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger
 
5. Avståndslek  
     a. Intresse 3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott
     b.hot/agg 1. Visar inga hotbeteenden
     c. nyfikenhet 5. Går fram direkt till figuranten utan hjälp
     d. leklust 5. Griper direkt. Drar emot, släpper inte
     e. samarbete
 
5. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
 
6. Överraskning  
     a. Rädsla 4. Flyr högst 5 meter
     b. hot/agg 2. Visar enstaka hotbeteenden
     c. Nyfikenhet 4. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet
     d. kvarstående rädsla 1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver
     e. kvarstående intresse
 
2. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 1 tillfälle
 
7. Ljudkänslighet  
     a. rädsla 3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
     b. nyfikenhet 2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
     c. kvarstående rädsla 1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver
     d. kvarstående intresse
 
1. Visar inget intresse
 
8. Spöken  
     a. hot/agg 3. Visar flera hotbeteenden under längre tid
     b. kontroll 3. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott
     c. rädsla 2. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
     d. nyfikenhet 3. Går fram till figuranten när föraren står bredvid
     e. kontakt
 
4. Tar själv kontakt med figuranten
 
9. Lek 2  
     a. leklust 4. Startar snabbt, leker aktivt
     b. gripande
 
4. Griper direkt med hela munnen
 
10. Skott 3. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Tillbaka till Vissla