Midgårdstollaren Balder
  
MH i Piteå 2011-05-15

Ålder:             2 år & 1 månad
Beskrivare:    Mia Fredriksson 

 

 

1. Kontakt  
     a. hälsning 2. Undviker kontakt genom att dra sig undan
     b. samarbete 3. Följer med men är inte engagerad i testledaren
     c. hantering
 
2. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren
 
2. Lek 1  
     a. leklust 4. Startar snabbt, leker aktivt
     b. gripande 5. Griper direkt hugger föremålet i farten
     c. dragkamp
 
3. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar
3. Jakt  
     a. förföljande
     a. förföljande
4. Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet
1. Startar inte
     b. gripande
     b. gripande
 
2. Griper inte, nosar på föremålet
1. Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram
 
4. Aktivitet
 
3. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
 
5. Avståndslek  
     a. Intresse 3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott
     b.hot/agg 2. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del
     c. nyfikenhet 1. Går ej fram till figuranten
     d. leklust 1. Visar inget intresse
     e. samarbete
 
1. Visar inget intresse
6. Överraskning  
     a. Rädsla 5. Flyr högst 5 meter
     b. hot/agg 4. Visar flera hotbeteenden under längre tid
     c. Nyfikenhet 3. Går fram till overallen när föraren står bredvid
     d. kvarstående rädsla 2. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna
     e. kvarstående intresse
 
2. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle
 
7. Ljudkänslighet  
     a. rädsla 3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
     b. nyfikenhet 1. Går inte fram
     c. kvarstående rädsla 1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver
     d. kvarstående intresse
 
1. Visar inget intresse
 
8. Spöken  
     a. hot/agg 4. Visar flera hotbeteenden och någon attack
     b. kontroll 5. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet
     c. rädsla 5. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr
     d. nyfikenhet 3. Går fram till figuranten när föraren står bredvid
     e. kontakt
 
4. Tar själv kontakt med figuranten
 
9. Lek 2  
     a. leklust 4. Startar snabbt, leker aktivt
     b. gripande
 
4. Griper direkt med hela munnen
 
10. Skott 4. Avbryter lek eller passitivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passitivitet

Tillbaka till Balder